İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi : 15/12/2022

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

Sunvision Tekstil Ambalaj Malzemeleri Sanayi Ve Tic.A.Ş. (Sunvisionya da “Şirket”) olarak Kanun’un 10. maddesinde öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

Şirket bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitelerin işletmecilerine ve sahiplerine aittir. Kişisel verilerin işlenmesi konusunda ve kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerimizi idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getiriyoruz. Künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan : Sunvision Tekstil Ambalaj Malzemeleri Sanayi Ve Tic.A.Ş.
Adres : Adil, Başak Sk. No:2, 34935, Sultanbeyli/İstanbul – Türkiye
İnternet Sitelerimiz: www.sunvision.com.tr\
Telefon : +90 216 592 91 91
e-posta (KVK için): info@sunvision.com.tr

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin aşağıda listelenen kategorilerdeki kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işliyoruz.

Kişisel Veri Kategorileri :

☑️ Kimlik (ad soyad,),

☑️ İletişim (eposta  adresi)

☑️   İşlem Güvenliği (İnternet sitesi gezinme bilgileri, çerezler)

☑️ Diğer (İletişim formu ve Özgeçmiş içeriğinde yer alan diğer bilgiler)

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde aşağıdaki genel ve özel amaçlarla işliyoruz.

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Hosting Hizmeti Almak,
 • İnternet Sitelerini İşletmek,
 • İnternet Sitesi Çerez Kayıtlarının İşlenmesi
 • Ürünler ve Üretim Süreçlerimiz Konularında Tanıtım ve Bilgilendirme yapmak
 • Talep, Şikayet ve Önerilerin Alınması ve Gerektiğinde Cevaplandırılması
 • Sunvision Ailesine Katılmak İsteyen Adayların İş Başvurularının Alınması
 • İnternet Sayfası Kullanım Alışkanlıklarına Göre İçerik ve Teknik Altyapıya Yönelik Güncelleme, Bakım Onarım ve İyileştirmeler Yapılması

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler ve 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Hosting, Sunucu, Elektronik Posta gibi elektronik ortamlarda ve fiziksel ortamlarda işlenmektedir.

Şirket olarak işlediğimiz kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi“ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

 6. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

Şirket olarak aşağıda sayılan amaçlarla ve Kanun’un 8 ve 9. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki kuruluşlara ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri, veri işleme sözleşmeleri ve taahhütnameler ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylıyoruz.

1-Bilişim Şirketleri ile;  Hosting Hizmeti Almak ve Teknik Destek ve Hizmet Almak amacıyla,

2-Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Yargı Mercileri ile; 5651 sayılı Kanun gibi mevzuattan Kaynaklı Yükümlülükler ya da olası Hukuki Uyuşmazlıklar Nedeniyle

6.2. Yurt dışı Paylaşımın/Erişimin Nitelik ve Kapsamı Nedir?

İnternet sitelerimizin işletilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve site ziyaretçilerine hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda listelenen hizmet sağlayıcıyla kişisel veri paylaşmaktadır.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Verileri Yedeklemek amaçlarıyla, ABD menşeli Microsoft Corporation ile.

Hizmet sağlayıcının gizlilik politikalarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle “açık rıza” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. “Kanunlarda açıkça öngörülme”
 2. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 5. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun “meşru menfaatleri için” veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi ayrıca aşağıdaki mevzuat çerçevesinde işliyoruz:

1- 5651 sayılı Kanun

2- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/d( İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması)

3- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması