Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Formu

Güncelleme Tarihi: 15/12/2022

 GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK” ya da  “Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Şirket, Kanun’un 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olarak bu haklara ilişkin olarak yazılı başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (”Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılacak başvuruları yönetmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
  • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Başvuru Formu, 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, SUNVISION Tekstil Ambalaj Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu çerçevede tarafımıza “yazılı” olarak başvuruda bulunulması için;

A. İşbu formu aşağıda verilen link kullanılarak indirilip, doldurmanız için ayrılan bölümlerin açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak;

  • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
  • Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
  • Şirket adresine ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

Adres: Adil, Başak Sk. No:2, 34935,  Sultanbeyli/İstanbul – Türkiye

B. Ya da aşağıdaki yöntemlerle elektronik olarak;

  • Şirket kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanılarak,
  • Şirket tarafından KVKK başvurusu için belirlenmiş info@sunvision.com.tr elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,
  • Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla

başvurunuzu iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvuruya, Kanun hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmenizi isteriz.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU indirmek için tıklayınız.